PRIMETATTO

Vaše telo je plátno, ktoré zmením na umelecké dielo